Kontakt při stretchingu a cvik "nechat vytahnout otěž"

Tato problematika je pěkně popsána na následujícím videu Willa Faerbera (zobrazíte zde anebo kliknutím na obrázek). Během protahovacích cviků je důležité zachovat stálý kontakt. Jeden z mýtů v této oblasti popisuje, že stačí zahodit otěže, kůň dá hlavu dolů a potom přivedeme koně zpět na otěž v okamžik, kdy je zase zkracujeme. Kůň by však i při protahování měl být na přilnutí stejně jako je v pracovním klusu, jak je možné vidět na videu. Vidíme zde, že když se kůň v první fázi natahuje dolů, jezdkyně ho celou dobu následuje otěží bez jakékoliv změny rytmu koně. Když se kůň zcela natáhne dopředu a dolů, kontakt otěží stále zůstává zachován. Všimněte si, jak se kůň ochotně vrací zpět do pracovního klusu při lehké pobídce proti otěži. Ze začátku kůň vytváří trochu tlaku proti vaší ruce, později však by jste měli mít v ruce pouze váhu otěže a udžet lehký kontakt.

Nyní (čas videa 1:14) je na vidět, co se stane, pokud pouze zahodíte otěže. Klus ztratil svoji pravidelnost a kůň má tendence vytáčet hlavu ven z kruhu. Je to celkem logické, protože se snaží hledat svoji přirozenou rovnováhu. Když jezdec neudrží stálý kontakt, nemůže být udržen ani rytmus.

Tedˇ(čas videa 1:34) dvojce přechází do pracovního klusu a ukáže další srávné protahování. Jde především o pobídku holení, která by měla být schopna koně "požádat", aby přišel zpět do vzpřímené polohy. Nyní (čas videa 2:05) jezdkyně protáhne koně správným způsobem se stálým kontaktem s hubou koně a je možné vidět, jak málo stačí, aby se kůň natáhl dopředu a dolů. Protože jezdkyně udžuje stálý a jemný kontakt, kůň je v rovnováze a pěkně drží rytmus. Vše je zachováno i u přechodu zpět do pracovního klusu. A nyní budou opět vidět obě varianty.

Nejdříve špatná bez kontaktu (čas 2:44). Sledujte, co se stane, pokud jezdec zahodí otěže. Kůň se rozpadne a padá na předek, chvílemi je vidět nepravidelný klus. Pokud jezdkyně obět ustálí kontakt, je opět viditelný pravidelný chod. Na této úrovni koně je nutné často měnit chody a pravidelně ho protahovat. To, že kůň zvládá určitý stupeň shromáždění ještě neznamená, že ho ve shromáždění máme držet hodinu. Takže nyní v pracovním klusu (video 3:39) si všimněte, že se vůbec nezměnil tlak otěží. Jezdkyně se snaží udržovat stálý kontakt. Všimněte si, jak se kůň vyklenul a stále udžuje rytmus i v přechodech mezi shromážděným a pracovním klusem. A teď opět nechat vytáhnout otěž při zachávání kontaktu s hubou koně.

Takže nejdůležitějsí je si uvědomit (čas videa 4:45), že protahování nemá být prováděno na zahozené otěži, ale na otěži se stejně lehkým kontaktem jako ve shromážděném klusu. Nyní (čas 4:56) ještě jednou jezdec ukazuje variantu se zahozenou otěží, při které se kůň rozpadne. Záda koně přestaly pracovat v okamžiku, kdy otěž byla zahozena. A naposledy správné protáhnutí na otěži (čas videa 5:15), což je přesně to, co se dvojce snaží najít.
Toto můžete procvičovat ve všech chodech, na jízdárně i v terénu.

počítadlo.abz.cz